Veppam Lyrics

Veppam..
Nerupilum Varum Veppam..
Neerilum Varum Veppam..
Katrilum Varum Veppam..
Puthithanathithu…

Rattham Kothikayil Veppam Azhaikalam
Veppam Azhaikayil Kutram Nadakalam
Kutram Nadakayil Dharmam Marakalam
Dharmam Marakayil Veppam Thurathalam
Veppam Thurathinal Vazkai Nadungalam
Vazkai Nadunginal Nenjam Kalangalam
Nenjam Kalanginal Nyayam Purialam
Nyayam Purigayil Veppam Kothikalam

Veppam..
Nerupilum Varum Veppam..
Neerilum Varum Veppam..
Katrilum Varum Veppam..
Puthithanathithu…

Rattham Kothikayil Veppam Azhaikalam
Veppam Azhaikayil Kutram Nadakalam
Kutram Nadakayil Dharmam Marakalam
Dharmam Marakayil Veppam Thurathalam
Veppam Thurathinal Vazkai Nadungalam
Vazkai Nadunginal Nenjam Kalangalam
Nenjam Kalanginal Nyayam Purialam
Nyayam Purigayil Veppam Kothikalam

Veppam..
Nerupilum Varum Veppam..
Neerilum Varum Veppam..
Katrilum Varum Veppam..
Puthithanathithu…

Rattham Kothikayil Veppam Azhaikalam
Veppam Azhaikayil Kutram Nadakalam
Kutram Nadakayil Dharmam Marakalam
Dharmam Marakayil Veppam Thurathalam

Veppam..
Nerupilum Varum Veppam..
Neerilum Varum Veppam..
Katrilum Varum Veppam..
Puthithanathithu..

You may also like...