Ennile Maha Oliyo Lyrics

Ennile Maha Oliyo
Ennile Maha Oliyo
Ennile Maha Oliyo
Vinnile Isai Thamizho
Vinnile Isai Thamizho
Thamizho..Thamizho

Endha Nadhiyum Enthan Nenjil
Vandhu Mudiyavum Enna Vindhai
Angu Samudhiram Ponga Kandadhum
Ennaye.. Thannaye.. Naan Arindhen..

Ennile Maha Oliyo
Vinnile Isai Thamizho
Thamizho..Thamizho

Endhan Mugamadhin Arivai Arindhida
Endhan Agamadhin Azhagai Kandida
Suyamvaram Vidu Sudhandiram Kodu
Vallamai.. Aniven.. Thuniven..

Ennile Maha Oliyo
Ennile Maha Oliyo
Vinnile Isai Thamizho
Thamizho..Thamizho

You may also like...