Maaricham Lyrics

Maaricham Yaadho
Indha Maadho
Kaadhal Theedho
Soodho Vaadho

Maaricham Yaadho
Indha Maadho
Kaadhal Theedho
Soodho Vaadho
Inaiyaadho Udaiyaadho Paniyaadho

Maaricham Yaadho
Indha Maadho
Kaadhal Theedho
Soodho Vaadho

Maaricham Yaadho
Indha Maadho
Kaadhal Theedho
Inaiyaadho Paniyaadho

Goutham Goutham Goutham
Yei Goutham
Yaar Idhu?
Un Poorvam Yedhu?

Enna Thee Idhu
Pugai Mudi Nindradhu
En Yaakai Uyir
Veli Nindradho
Minnal Oor Aayiram
Uyir Kondadho
Thejo Mayam
Maaricham Yaadho

Maaricham Yaadho
Indha Maadho
Kaadhal Theedho

Maaricham Yaadho
Indha Maadho
Kaadhal Theedho
Inaiyaadho Udaiyaadho

Thejo
Thejo Mayam
Thejo Mayam
Yaaga Mayam
Thejo Mayam
Jenmaandhiram

Thejo Mayam
Shaakunthalam
Thejo Mayam
Thejo Mayam
Maayasanam
Thejo Mayam
Brahmaasthiram
Mayam
Brahmaasthiram
Mayam

You may also like...