Elandha Pazham Lyrics

Elandha Pazhatha Porikki Thirincha
Puzhuthikaattu Chellah Pilla
Alanchu Kolanchu Kadana Adaika
Parakka Porane Thanga Pulla

Kreedamum Kedaikum Kirukum Pidikum
Velaiya Paaru Da Veera Pulla

Elandha Pazhatha Porikki Thirincha
Puzhuthikaattu Chellah Pilla
Alanchu Kolanchu Kadana Adaika
Parakka Porane Thanga Pulla

Elandha Pazhatha Porikki Thirincha
Puzhuthikaattu Chellah Pilla
Alanchu Kolanchu Kadana Adaika
Parakka Porane Thanga Pilla

Kreedamum Kedaikum Kirukum Pidikum
Velaiya Paaru Da Veera Pulla

Kreedamum Kadaikum Kirukum Pidikum
Velaiya Paaru Da Veera Pulla

Kreedamum Kadaikum Kirukum Pidikum
Velaiya Paaru Da Veera Pulla..

You may also like...