Sudden Delight Lyrics

Dharmam Edhu Adharmam Edhu
Unakku Sari Edhu Saridhan Vidu
Kettadhu Edhu Nalladhu Edhu
Kettadhuku Nallathu Kettadhu

You may also like...